szczegóły profilu działalności

strony internetoweWykonanie strony internetowej zaczyna się od projektu wstępnego i określeniu funkcjonalności, które mają zostać zaimplementowane w projektowany serwis internetowy. Kolejnym krokiem jest przygotowanie materiałów graficznych: logotyp, materiały informacyjne oraz promocyjne. W trakcie gromadzenia materiałów graficznych powstaje ogólny szkielet serwisu internetowego z zastępczymi materiałami graficznymi. Postają skrypty oraz baza danych.

Jeżeli zleceniodawca nie posiada domeny internetowej i hostingu, zostanie przedstawiona propozycja wyboru rejestratora domeny oraz firmy hostingowej, na zasobach której zostanie upubliczniona wykonana strona internetowa.

kalkulator kosztu strony internetowej